STOMATOLOGIA OGÓLNA - LECZENIE ZACHOWAWCZE

Leczenie zachowawcze sprowadza się do profilaktyki próchnicy zębów oraz do leczenia powstałych ubytków próchniczych. Z powodu próchnicy cierpią nawet bardzo małe dzieci. To na tyle powszechna choroba, że jest niewielu Pacjentów, którzy nigdy nie mieli próchnicy. Do występowania próchnicy przyczyniają się głównie bakterie rozwijające się w płytce nazębnej, nieprawidłowa higiena jamy ustnej i niewłaściwa dieta.

Problem występowania próchnicy jest niezwykle istotny. Nieleczona próchnica zębów może doprowadzić nawet do utraty zębów i stać się początkiem innych poważnych chorób.

Pierwsze stadia próchnicy to tzw. próchnica początkowa. Na tym etapie łatwo można sobie poradzić z chorobą i leczenie wtedy jest zwykle bezbolesne. Niezauważona na czas próchnica początkowa może rozwinąć się w próchnicę powierzchowną, wówczas choroba obejmuje już szkliwo i zewnętrzną warstwę zębiny. Kolejnym stadium jest próchnica średnia, która obejmuje dalsze części szkliwa i zębiny. W momencie gdy próchnica osiąga stopień głęboki Pacjent odczuwa zwykle ból, który nasila się po kontakcie z zimnymi i gorącymi pokarmami, wtedy leczenie jest już bardziej skomplikowane, wymaga większej preparacji ubytku i utratę sporej części naturalnego zęba. Jeżeli na tym etapie Pacjent zaniedba i zignoruje symptomy choroby, następstwem mogą być choroby miazgi. Może być konieczne leczenie endodontyczne. Czasem konieczne jest usunięcie zęba.

Dlatego tak ważne są regularne wizyty u lekarza prowadzącego i właściwa profilaktyka. Pozwolą one na ograniczenie rozwoju choroby, a przy jej wystąpieniu na dynamiczne działania zapobiegawcze, które zminimalizują skutki ingerencji lekarskiej.

Najlepszym antidotum jest, rzecz jasna, profilaktyka. Dzięki niej można wyeliminować lub ograniczyć do minimum problemy stomatologiczne. Niezmiernie istotne w tej walce z próchnicą są:

  • właściwe szczotkowanie jamy ustnej,
  • płukanie jamy ustnej płynami zawierającymi fluor,
  • stosowanie nici dentystycznej i irygatorów wodnych,
  • właściwa dieta,
  • systematyczne oczyszczanie jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym z płytki nazębnej i z kamienia nazębnego,

Każdy symptom choroby taki jak przebarwienie zęba, plamki na zębach czy ból powinien być sygnałem do kontroli z lekarzem stomatologiem prowadzącym. 

PLAN LECZENIA MINIMALNIE INTERWENCYJNEGO

Diagnoza

Plan leczenia i wizyt kontrolnych

Zalecenia dla pacjenta

Zabiegi profilaktyczne i leczenie nieinwazyjne

Atraumatyczne i minimalnie inwazyjne leczenie odtwórcze

Wizyta w Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej K-dent rozpoczyna się od założenia karty pacjenta. Do tego celu niezbędne jest podanie w rejestracji podstawowych informacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, PESEL). Pacjenci przed pierwszą wizytą proszeni są również o wypełnienie karty wywiadu stomatologicznego, która ma na celu zebranie informacji o stanie zdrowia. Stosowanie tej procedury ma zapewnić Pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie udzielania świadczeń medycznych.